Niat di Miqat Bagi Jemaah Haji dan Umrah - Jazmie Jamaludin

Niat di Miqat Bagi Jemaah Haji dan Umrah

Perincian Pandangan Fuqaha Mazhab Empat 

 
1. Berniat di Miqat adalah salah satu wajib haji dan umrah. Jemaah yang menuju ke Makkah dan melepasi Miqat Makani tanpa niat ihram sedangkan dia ada kehendak untuk melakukan haji atau umrah, maka dia dikenakan Dam Tertib dan Taqdir. 

2. Mereka yang tinggal di antara Makkah dan Miqat Makani yang lima seperti di Jeddah, Bahrah dan lain-lain, maka Miqat haji dan umrahnya adalah dari tempat tinggalnya. 

3. Jemaah yang ke Makkah menggunakan visa selain visa umrah dan mempunyai kehendak untuk melakukan umrah, wajib berniat di miqat asal, sama ada niat secara biasa atau niat bersyarat. 

Bagi mereka yang melepasi miqat asal tetapi kemudiannya kembali ke miqat asal atau pergi ke mana-mana miqat yang jaraknya sama dengan miqat asal atau pergi ke mana-mana tempat yang jaraknya ke Makkah adalah sama atau lebih jauh dari jarak miqat asalnya ke Makkah boleh berniat di situ tanpa dikenakan dam. 

Sekiranya Jemaah tidak dapat kembali semula ke mana-mana tempat di atas, dia boleh berniat di tempat dia hendak memulakan perjalanan ke Makkah tetapi dia dikenakan dam. 

Namun sekiranya Jemaah tidak ada kehendak untuk melakukan umrah semasa melepasi miqat asal, tetapi kemudiannya ada kehendak untuk melakukan umrah dan dia belum sampai ke Makkah, maka miqatnya adalah di tempat di mana dia ada kehendak tersebut. 

 
Sumber: 

Resolusi Muzakarah Haji Ke-38 (1443H/2021M) 

Kembali ke blog
1 dari 4
1 dari 4
 • Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

  Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

 • Huruf ق (Qof) - Jazmie Jamaludin

  Huruf ق (Qof)

  Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

  Huruf ق (Qof)

  Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

 • Beza Mad & Bukan Mad - Jazmie Jamaludin

  Beza Mad & Bukan Mad

  Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

  Beza Mad & Bukan Mad

  Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

 • Sabdu atau Syaddah - Jazmie Jamaludin

  Sabdu atau Syaddah

  Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

  Sabdu atau Syaddah

  Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

1 dari 4