Apa Itu CPM?

Apa Itu CPM?

CPM merujuk kepada kos setiap seribu paparan iklan. Ia mengukur jumlah kos yang dikeluarkan untuk setiap seribu paparan iklan kepada audiens. Walau bagaimanapun, penting untuk diperhatikan bahawa CPM adalah kos yang dibayar oleh pengiklan kepada penerbit (platform yang menyiarkan iklan) dan bukan kos yang dibayar oleh pengguna atau audiens.

Mengapa CPM Penting?

CPM adalah metrik penting dalam pemasaran digital kerana ia memberikan pengiklan gambaran mengenai kos yang perlu ditanggung untuk mendapatkan paparan iklan kepada audiens yang dicapai. Ia membantu pengiklan membuat penilaian berdasarkan efisiensi kos kempen pemasaran mereka. Dengan memahami CPM, pengiklan dapat membuat keputusan yang lebih baik berkaitan dengan perbelanjaan iklan dan mengoptimalkan perbelanjaan mereka dengan lebih efektif.

Bagaimana CPM Dikira?

CPM dikira dengan formula berikut:

 • CPM = (Kos Iklan ÷ Jumlah Impressions) × 1000

Jumlah impressions merujuk kepada jumlah paparan iklan yang diterima oleh audiens. Kos iklan pula merujuk kepada jumlah wang yang dikeluarkan untuk kempen iklan tersebut. Dengan menggunakan formula ini, kita dapat mengira kos yang perlu ditanggung untuk setiap seribu paparan iklan kepada audiens.

Kelebihan Menggunakan CPM:

 1. Pengukuran Kos: CPM membolehkan pengiklan untuk memperoleh pengukuran yang jelas tentang kos iklan mereka berbanding dengan jumlah paparan iklan kepada audiens. Ini membantu pengiklan membuat perbandingan dan menilai keberkesanan kos kempen mereka.

 2. Perbandingan Efisiensi: Dengan menggunakan CPM, pengiklan dapat membandingkan kos kempen di pelbagai platform atau saluran pemasaran. Ini membolehkan pengiklan mengenal pasti saluran yang memberikan CPM yang lebih rendah dan lebih efisien bagi mencapai audiens yang dicari.

 3. Perancangan Perbelanjaan: CPM membantu pengiklan merancang perbelanjaan mereka dengan lebih berkesan. Dengan memahami CPM, pengiklan dapat membuat keputusan strategik mengenai jumlah perbelanjaan yang perlu dilakukan dalam setiap kempen pemasaran.

 4. Perbelanjaan Kempen yang Optimum: CPM juga memungkinkan pengiklan untuk mengoptimalkan perbelanjaan dengan cara yang lebih berkesan. Pengiklan dapat menyesuaikan dan memperbaiki strategi iklan mereka berdasarkan prestasi dan kos CPM.

Kesimpulan

CPM adalah metrik penting dalam pemasaran digital yang membantu pengiklan memahami kos yang perlu ditanggung untuk mendapatkan paparan iklan kepada audiens yang dicapai. Dengan memahami CPM, pengiklan dapat membuat keputusan yang lebih baik berkaitan dengan perbelanjaan iklan mereka dan mengoptimalkan kempen pemasaran secara efektif. Dalam dunia pemasaran digital yang semakin berkembang, memahami CPM adalah kunci kejayaan dalam mencapai matlamat pemasaran anda. 

 

Kembali ke blog
1 dari 4
1 dari 4
 • Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

  Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

 • Huruf ق (Qof) - Jazmie Jamaludin

  Huruf ق (Qof)

  Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

  Huruf ق (Qof)

  Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

 • Beza Mad & Bukan Mad - Jazmie Jamaludin

  Beza Mad & Bukan Mad

  Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

  Beza Mad & Bukan Mad

  Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

 • Sabdu atau Syaddah - Jazmie Jamaludin

  Sabdu atau Syaddah

  Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

  Sabdu atau Syaddah

  Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

1 dari 4