ROAS atau "Return On Ad Spend" - Jazmie Jamaludin

ROAS atau "Return On Ad Spend"

ROAS (Return on Advertising Spend) atau Pulangan Pelaburan Pengiklanan merujuk kepada ukuran keberkesanan pengiklanan atau iklan dalam menghasilkan pendapatan. ROAS mengukur berapa banyak pendapatan yang dihasilkan berbanding jumlah wang yang dilaburkan dalam pengiklanan.

Dalam dunia pemasaran digital, ROAS menjadi satu ukuran penting dalam menilai keberkesanan kampanye pengiklanan. Ia membantu pengiklan dan pemasar memahami sejauh mana setiap ringgit yang dilaburkan dalam pengiklanan dapat menghasilkan pendapatan.

Formula untuk mengira ROAS adalah seperti berikut:

 • ROAS = Pendapatan dari Pengiklanan / Kos Pengiklanan

Dalam formula ini, pendapatan dari pengiklanan merujuk kepada jumlah pendapatan yang diperoleh daripada kampanye pengiklanan, manakala kos pengiklanan merujuk kepada jumlah wang yang dilaburkan dalam pengiklanan.

Contohnya, jika pengiklanan anda menghasilkan pendapatan sebanyak RM5000 dan kos pengiklanan yang dilaburkan adalah sebanyak RM1000, maka ROAS adalah:

 • ROAS = RM5000 / RM1000 = 5

Ini bermaksud setiap ringgit yang dilaburkan dalam pengiklanan menghasilkan pendapatan sebanyak RM5. Semakin tinggi nilai ROAS, semakin baik keberkesanan pengiklanan itu.

ROAS membantu pengiklan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengagihan perbelanjaan pengiklanan. Dengan mengetahui ROAS, mereka dapat menilai kempen pengiklanan yang memberikan pulangan pelaburan yang tinggi dan membuat penyesuaian strategik yang diperlukan. Ia juga membolehkan mereka untuk membandingkan keberkesanan kempen pengiklanan yang berbeza dan menentukan aliran perbelanjaan yang paling menguntungkan. 

Kembali ke blog
1 dari 4
1 dari 4
 • Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

  Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

 • Huruf ق (Qof) - Jazmie Jamaludin

  Huruf ق (Qof)

  Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

  Huruf ق (Qof)

  Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

 • Beza Mad & Bukan Mad - Jazmie Jamaludin

  Beza Mad & Bukan Mad

  Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

  Beza Mad & Bukan Mad

  Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

 • Sabdu atau Syaddah - Jazmie Jamaludin

  Sabdu atau Syaddah

  Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

  Sabdu atau Syaddah

  Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

1 dari 4