Salah melontar Jamrah Kubra pada jamrah yang lain. Apa Hukumnya? - Jazmie Jamaludin

Salah melontar Jamrah Kubra pada jamrah yang lain. Apa Hukumnya?

Soalan:

Jemaah telah melakukan lontaran Jamrah Kubra (juga dikenali sebagai Jamrah Aqabah di mana ia merupakan lontaran pada hari ke 10 Zulhijjah) pada jamrah lain dan bukannya di Jamrah Kubra. Apa hukumnya? 
 
Jawapan: 

Tidak sah lontaran tersebut dan beliau hendaklah mengulanginya kembali. Jika pada 11 Zulhijjah beliau membuat lontaran ketiga-tiga Jamrah, maka lontaran di Jamrah Sughra dan Wusta tidak diambil kira. Hanya lontaran di Jamrah Kubra sahaja sah dan ia menggantikan lontaran pada 10 Zulhijjah tersebut.

Sekiranya beliau membuat Nafar Awwal dan hanya melontar untuk hari ke 12 Zulhijjah sahaja dan tidak mengulangi lontaran untuk hari ke 11, maka tidak sah Nafar Awwalnya kerana lontaran pada hari ke 12 tersebut terpakai untuk lontaran hari ke 11. 

Begitu juga, sekiranya beliau membuat Nafar Thani iaitu melontar pada 13 Zulhijjah, lontaran tersebut diambil kira sebagai lontaran untuk hari ke 12. Jika sekiranya beliau tidak menambah lontaran pada ketiga-tiga Jamrah sebelum terbenam matahari pada 13 Zuhijjah, maka beliau dikenakan Dam Tertib dan Taqdir kerana lontaran hari ke 13 sebenarnya tidak dilakukan.

Kembali
1 of 4
1 of 4
 • Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

  Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

  Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

 • Huruf ق (Qof) - Jazmie Jamaludin

  Huruf ق (Qof)

  Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

  Huruf ق (Qof)

  Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

 • Beza Mad & Bukan Mad - Jazmie Jamaludin

  Beza Mad & Bukan Mad

  Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

  Beza Mad & Bukan Mad

  Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

 • Sabdu atau Syaddah - Jazmie Jamaludin

  Sabdu atau Syaddah

  Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

  Sabdu atau Syaddah

  Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

1 of 4