Nota Tajweed

Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

Lafaz Al-Jalalah ( ٱلله )

Kalimah Allah ataupun Lafaz Al-Jalalah asalnya ditulis ada Alif kecil (ٱلله). Tetapi dalam penulisan Rasm Uthmani Alif kecil telah dihazafkan tetapi dalam bacaan masih ada mad / dipanjangkan. Jika dibaca...

Huruf ق (Qof) - Jazmie Jamaludin

Huruf ق (Qof)

Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

Huruf ق (Qof)

Huruf ق sifat ketebalannya sama seperti huruf غ dan خ. Iaitu sifat Isti'la' dan Infitah. Yakni pangkal lidah ternaik tetapi lidah tiada lekukan.   Maknanya sifat tebal dia tetapi tak...

Beza Mad & Bukan Mad - Jazmie Jamaludin

Beza Mad & Bukan Mad

Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

Beza Mad & Bukan Mad

Huruf Mad (ي و ا) selepasnya jika ada Hamzah (ء) @  sukun @ Sabdu mesti dalam satu kalimah, baru kita boleh baca panjang. Kalau dalam dua kalimah, tak boleh jadi...

Sabdu atau Syaddah - Jazmie Jamaludin

Sabdu atau Syaddah

Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

Sabdu atau Syaddah

Sabdu ataupun Syaddah ( شدة ) mewakili 2 huruf. Contoh زّ، رّ، ضّ ، dan lain-lain huruf semuanya mempunyai cara yang berlainan untuk bunyikannya. Ada 5 situasi cara membunyikan huruf yang...

Huruf Nun ( ن ) & Mim ( م ) - Jazmie Jamaludin

Huruf Nun ( ن ) & Mim ( م )

Huruf Nun ( ن ) dan Mim ( م ) sahaja yang mempunyai makhraj di Khaisyum / pangkal hidung. Baris apa pun akan ada dengung / sengaunya sedikit.  Tetapi hati-hati,...

Huruf Nun ( ن ) & Mim ( م )

Huruf Nun ( ن ) dan Mim ( م ) sahaja yang mempunyai makhraj di Khaisyum / pangkal hidung. Baris apa pun akan ada dengung / sengaunya sedikit.  Tetapi hati-hati,...

Makhraj Huruf ق & ك - Jazmie Jamaludin

Makhraj Huruf ق & ك

Makhraj huruf ق & ك berdekatan. Kedua-duanya di pangkal lidah. Yang membezakan mereka adalah huruf ق sentuh anak tekak, manakala huruf ك ke depan sedikit sentuh lelangit lembut.  Kena dengar...

Makhraj Huruf ق & ك

Makhraj huruf ق & ك berdekatan. Kedua-duanya di pangkal lidah. Yang membezakan mereka adalah huruf ق sentuh anak tekak, manakala huruf ك ke depan sedikit sentuh lelangit lembut.  Kena dengar...